Informacje

Grochów – część Warszawy położona na prawym brzegu Wisły. Urzędowo  ma status “części miasta”, równocześnie ma status osiedla rozumianego jako jednostka pomocnicza niższego rzędu z własnym samorządem pod względem administracyjnym stanowiącego część Pragi Południe.


View Larger Map

 

AKTUALNOŚCI

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe zaprasza na LVIII Sesję Rady Dzielnicy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 95) zwołuję LVIII Sesję Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy na dzień 17 czerwca 2014 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Informacje, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 t.j.) zawiadamia się, że dnia 27 maja 2014 r. została wydana decyzja nr 204/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na “Budowie Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej odc. “b” ul. Tysiąclecia – ul. Zabraniecka (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z przejściem przez tereny kolejowe)”.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Informacje, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 t.j.) zawiadamia się, że inwestor dnia 3 kwietnia 2014 r. wraz z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania, wniósł korektę wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „budowie Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej odc. „b” ul. Tysiąclecia – ul. Zabraniecka (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z przejściem przez tereny kolejowe)”.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Informacje, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe zaprasza na LVI Sesję Rady Dzielnicy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 95) zwołuję LVI Sesję Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy na dzień 23 kwietnia 2014 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty, przy ul. Grochowskiej 262.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Informacje, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Gdzie wyrzucić papierek po lodach ?

To był najbardziej interesujący punkt obrad 55 sesji Rady Dzielnicy Praga Południe. Informacja o funkcjonowaniu nowego systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie Pragi Płd. znalazła się w programie tej sesji z inicjatywy klubu radnych PO. Jak pokazała gorąca dyskusja, była to słuszna decyzja.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Informacje, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ZAWIADOMIENIE Wojewody Mazowieckiego o zawieszeniu postępowaniania

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 t.j.) zawiadamia się, że dnia 4 marca 2014 r. postanowieniem nr 106/2014, na wniosek inwestora, zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „budowie Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej odc. „b” ul. Tysiąclecia – ul. Zabraniecka (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z przejściem przez tereny kolejowe)”.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Informacje, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe zaprasza na Sesję Rady Dzielnicy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 95) zwołuję LV Sesję Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy na dzień 25 marca 2014 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej (sala 305) Urzędu.
Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Informacje, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Relacja ze spotkania dla przedsiębiorców – 05.03.2014 r.

Za oknem widać pierwsze oznaki wiosny, a kierowcy biją się z myślami, czy warto już teraz zmieniać
w swoim aucie opony na letnie? Po odpowiedź na to pytanie, radzimy skierować się do najbliższego Wydziału Ruchu Drogowego. Natomiast Projekt SFoP może doradzić przedsiębiorcom w zbliżonym obszarze: czyli jak wykorzystać samochód do efektywnego prowadzenia biznesu. Właśnie temu zagadnieniu był poświęcony kolejny warsztat networkingowy, który odbył się 5 marca br. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe. W środę, już od godz. 10.00 do sali konferencyjnej stopniowo przybywali kolejni uczestnicy spotkania. Reprezentowali oni m.in. branże: reklamową, IT, finansową, artystyczną oraz doradczą.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Informacje, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Informacja dotycząca zmiany planów odbioru odpadów w 8 dzielnicach

Informujemy właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie 8 dzielnic, że zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy m.st. Warszawa, firmy zobowiązane są do odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie dochodziło do przepełnienia pojemników.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Informacje, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Dyżury konsultacyjne dotyczące budżetu partycypacyjnego na Pradze-Południe

Od czwartku, 30 stycznia zapraszamy na dyżury konsultacyjne dotyczące budżetu partycypacyjnego.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Informacje, 10.0 out of 10 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Informacje, 10.0 out of 10 based on 1 rating